Reke, jezera, česme

Kanjon reke Uvac

Zlatiborski plato ima nagib prema severu i severozapadu, što je uslovilo da sva voda odlazi u Crno More, Drinom, Đetinjom i Moravicom. Reke i potoci su bogati raznim vrstama ribe: klenom, krkušom, pastrmkom, mladicom i lipljanom.
Južnim delom Zlatibora teče snažna reka Uvac sa dubokim koritom i veoma lepim kanjonima. Njegove pritoke su: Šupljica u Negbini, Rasnički potok u Rasnici, Dobroselički i saranski potok u Dobroselici i Tisovica kod Ojkovice. Voda Uvca otiče u Lim a zatim u Drinu.
Ispod severozapadnih ogranaka Murtenice, iz Carevog Polja izvire Crni Rzav i teče centralnim delom zlatiborske visoravni. Na pojedinim delovima ima veoma lepih i interesantnih kanjona. Pritoke su mu: Ribnica, Obudovica, Bele Vode, Jablanička reka. Sastaje se sa Belim Rzavom i pravi Rzav koji se uliva u Drinu.
U severnom delu Zlatibora osim Sušice koja je dobila ime po tome što preko leta njena voda nestaje u krečnjaku, većih reka nema. Ona izvire ispod Grude i uliva se u Đetinju. Najveće pritoke su: Džambića potok, Grabovica i Kriva Reka, Prijanski potok i Balašica.
Veliki Rzav teče istočnom granicom Zlatibora. Pritoke su mu: Bela Reka, Ljubišnica, Katušnica sa pritokama Rakovičkim i Gostiljskim potokom (na kome se nalazi i vodopad sa slike, lociran iza fudbalskog terena u Gostilju) i Pristavica sa Ponorom.

Jezera

Prirodnih jezera Zlatibor nema, ali su domišljati Zlatiborci načinili dva gorska jezerska bisera. Od priliva potoka Obudovica nastalo je jezero u samom centru Turističkog kompleksa Zlatibor, a drugo, Ribničko, nalazi se blizu Crnog Rzava, izmeću Ribnice i Vodica.

Ribničko jezero

Jezero u centru Zlatibora

 

 

 

 

 

 

 

Česme

Zlatibor obiluje kvalitetnim pijaćim vodama od kojih su neke najbolje u Srbiji.

Kulaševac, izvor najbolje zlatiborske vode, dao je ime i samom mestu koje se prostire na bogatim pašnjacima Obudovice. Krajem prošlog veka ovo mesto je bilo poznato po jednoj jedinoj građevini – čardaku Jovana Mićića. Tu je rujanski serdar sa porodicom i prijateljima provodio mirisna zlatiborska leta, a najčešći gost u njegovom letnjikovcu bio je knez Miloš Obrenović.

Kraljeva česma

Kraljeva česma na ZlatiboruGodine 1893. još jedan visoki gost, kralj Aleksandar I Obrenović, stiže na Kulaševac. Mnogi zapisi potvrđuju da je to po svemu bio izuzetan događaj. Suverenu je bio priređen doček koji se pamti. U ime Zlatiboraca, predsednik čajetinske opštine Petar Mićić održa zdravicu i zamoli vladara da dopusti da se voda Kulaševac od tada zove Kraljeva Voda “te da taj nepresušni izvor bude večiti spomen dolaska kraljevog na Zlatibor”. Tako Kulaševac dobi novo ime, a kralj podiže česmu na čijoj ploči beše uklesano: “Kralj Aleksandar I, 20. avgusta 1893.”
Godine 1931. Kraljeva Voda (današnje naselje Zlatibor) je dobila vodovod tako što je voda sa česme Đurkovac i česme koju je podigao Kralj Aleksandar pumpama izvedena u rezervoar.
Pored Đurkovca i Kraljeve Vode najzdravije i najhladnije su Hajdučka česma i Hajdučica u Murtenici, Zaugline pod Čigotom, Jovanova voda u Alinom Potoku, Dunjića vrelo u Stublu, Pašića vrelo u Čajetini, Oko, Đurovića česma na Torniku, Ćirovića česma u Mušvetama, Bukvića vrelo u Zovi i Stublina na Vranjevini.
“Zlatibor u prošlosti” Milisav R. Đenić