Geografski, planinski vrhovi

Zlatibor je prostrana zatalasana visoravan u Zapadnoj Srbiji.
Pod imenom Zlatibora podrazumevaju se dva pojma, geografski i turistički, koji teritorijalno nisu identični:
“… Zlatibor kao geografska celina obuhvata prostor između reka Sušice i Uvca i istočnih padina Tare i zapadnih Murtenice. Na severozapadu mu pripadaju sela Kremna i Mokra Gora, a na jugoistoku planina Murtenica, zlatiborska podgorja koja čine prelaz prema susednoj Tari, odnosno sandžačkim planinama.
Pod turističkim pojmom Zlatibora podrazumeva se prostrana visoravan duga tridesetak i široka dvanaest kilometara, sa pravcem prostiranja severozapad-jugoistok, oivičena planinskim visovima Gradinom, Crnim vrhom, Čigotom, Murtenicom, Tornikom, Čavlovcem, Vijogorom i gornjim tokom reke Sušice. Na tom prostoru krajem prošlog i početkom ovog veka, počinju da se razvijaju turistička naselja: Ribnica, Kraljeva Voda, Palisad, Oko i Čajetina. …” (“Zlatibor iz starog albuma” – Snežana Đenić Ajdanić)

Prosečna nadmorska visina Zlatibora je oko 1.000 metara. Ispresecan je brojnim rekama, potocima i vododerinama.
Priroda je bila darežljiva prema Zlatiboru, dajući mu prelepe pejzaže, talasasta uzvišenja tu i tamo obrasla borovim, jelovim i smrčevim šumama, prostrane livade ukrašene belim narcisima i drugim živopisnim cvećem, veoma prijatnu i blagu klimu, veliki broj sunčanih dana, nezagađen vazduh i druge pogodnosti.

Tornik

Najviši planinski vrhovi su: 
Tornik (1496 m), Brijač na Murtenici (1462 m),
Čigota (1422 m), Konjoder (1337 m), Cuker (1359 m),
Kobilja Glava (1176 m),Gruda (1140m), Gradina (1149 m),
Crni Vrh (1177 m).